Be On Edge, Wrap Forward

אירוע הועידה השנתית לקהילת ה- IT בצפון, חמישי, 26 בינואר 2017, 09:00

קידמה טכנולוגית מייצרת לרוב אתגרים רבים בנושא כוח האדם ומורכבות טכנולוגית. אנו רואים חשש והימנעות בארגונים מקידמה בסביבות IT בדיוק מסיבות אלו. במסלול נציג תפיסות הפעלה, טכנולוגיה ואימוץ של פתרונות אשר הבסיס המשותף להם הינו- כדאיות כלכלית, מימוש והטמעה קלים וערך עסקי גבוה לארגון.

הרצאות נוספות באירוע הועידה השנתית לקהילת ה- IT בצפון

Open Accessibilty Menu